Alle kalkulatorer » Black-Scholes modellen


Indata


Kurs på underliggende aksje (spot price)
Innløsningskurs (strike price)
Tid før bortfall (dager)
Avkastning på en risikofri eiendel (Rf) (kontinuerlig)
%
Standardavvik
%

Resultat


CALL


PUT


Pris

Δ (delta)

Γ (gamma)

ν (vega)

ρ (rho)

Θ (theta)

d1 =

d2 =