» Black-Scholes modellen


Indata


Kurs på underliggende aksje (spot price)
Innløsningskurs (strike price)
Tid før bortfall (dager)
Avkastning på en risikofri eiendel (Rf) (kontinuerlig)
%
Standardavvik
%

Resultat


CALL
PUT
Pris
Δ (delta)
Γ (gamma)
ν (vega)
ρ (rho)
Θ (theta)
d1 =
d2 =


Merk! Black-Scholes-formelen brukes i dette skjemaet bare for den omtrentlige verdsettelsen av europeiske aksjeopsjoner, under forutsetning av at det ikke betales utbytte til aksjonærene før opsjonen utløper, og at aksjevolatiliteten forblir konstant i den perioden.