» Netto nåverdi (NNV/NPV) og lønnsomhet indeks (PI)


IndataDiskonteringsrente  %
Periode  år

År Innkommende kontantstrøm Første investering/
Utgående
kontantstrøm
Netto kontantstrøm Neddiskonterte kontantstrømmer

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

  Totalt innkommende kontantstrømmer Totalt utgående kontantstrømmer Totalt netto kontantstrøm

Totalt

Resultat


Netto nåverdi (NPV)
Lønnsomhet indeks (PI - Profitability Index)


\begin{align} NPV &=-C_{0}+\sum_{i=1}^{t}\frac {C_{i}}{(1+r)^{i}}\\ \\ PI &=\frac{\sum_{i=1}^{t}\frac {C_{i}}{(1+r)^{i}}}{C_{0}}\\ \end{align}


Rotate device!