» Salg-kjøp paritet (put-call parity)


Indata


Avkastning på en risikofri eiendel (Rf)
 %
Tid før bortfall (dager) (T)
 dager