» Kapitalverdimodellen (CAPM)


Indata


Avkastning på en risikofri eiendel (Rf) (rf)
 %
Eiendelens markedsrisiko (βi) (βi)
Markedsporteføljens forventete avkastning (E(Rm)) (E(rm))
 %

Resultat


Forventet årlig avkastning på investering (Ri) (E(ri))
 %


$$E(r_{i}) = r_{f} + \beta_{i} \times \left[E(r_{m}) - r_{f}\right]$$