» Intern rentesats (IRR)


IndataAntall kontantstrømmer

Tidshorisont (år) Innkommende kontantstrøm Første investering/
Utgående
kontantstrøm
Netto kontantstrøm
  Totalt innkommende kontantstrømmer Totalt utgående kontantstrømmer Totalt netto kontantstrøm
Totalt

Resultat


Internal Rate of Return (IRR)  %


$$NPV \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}\sum_{i=0}^{t}\frac {C_{i}}{(1+IRR)^{i}}\mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}0$$


Rotate device!