» Περιοχή ενός τομέα

Αρχικά δεδομένα$$A= \pi \times r^{2} \times \frac{\theta ^{\circ}}{360^{\circ}}$$

Δείτε επίσης