» Περιοχή ενός τετραγώνου και ορθογωνίου

Αρχικά δεδομένα$$A= l \times w$$

Δείτε επίσης