» Περιοχή έλλειψης

Αρχικά δεδομένα$$A= \pi \times a \times b$$

Δείτε επίσης