» Περιοχή ενός κύκλου

Αρχικά δεδομένα$$A= \pi \times r^{2}$$
Δείτε επίσης