» Εγκυμοσύνη


Αρχικά δεδομένα Ημέρα  Μήνας  Χρόνος
 Ημέρα  Μήνας  Χρόνος
 Ημέρα  Μήνας  Χρόνος

 Πόσων εβδομάδων είμαι έγκυος
 Ημέρα  Μήνας  Χρόνος
 Εβδομάδες  Μέρες


 Τεστ εγκυμοσύνης
 Ημέρα  Μήνας  Χρόνος
 1ος κτύπος της καρδιάς
 Ημέρα  Μήνας  Χρόνος
 Δεύτερο τρίμηνο ξεκινά
 Ημέρα  Μήνας  Χρόνος
 Τάχυνση
 Ημέρα  Μήνας  Χρόνος
 Βιωσιμότητα
 Ημέρα  Μήνας  Χρόνος
 Τρίτο τρίμηνο ξεκινά
 Ημέρα  Μήνας  Χρόνος

Δείτε επίσης