» Περιοχή ενός τριγώνου


Αρχικά δεδομένα$$A= \frac{b \times h}{2}$$

Δείτε επίσης