» Περιοχή ενός τριγώνου

Αρχικά δεδομένα$$A= \frac{b \times h}{2}$$

Δείτε επίσης