» Περιοχή ενός τριγώνου (Τύπος του Ήρωνα)


Αρχικά δεδομένα\begin{align} A &=\sqrt{s \times (s-a) \times (s-b) \times (s-c)} \\ s &=\frac {a+b+c}{2} \\ \end{align}


Άκρη (a)
Άκρη (b)
Άκρη (c)


Δείτε επίσης