» Περιοχή κανονικού πολυγώνου

Αρχικά δεδομένα$$A= n\times \frac{ar}{2} $$


Δείτε επίσης