» Επιφάνεια ενός ορθογώνιου επιπέδου


Αρχικά δεδομένα$$S= 2(lw + wh + lh)$$


Μήκος (l)

Πλάτος (w)

Ύψος (h)


Δείτε επίσης