» Κόστος καυσίμου

Αρχικά δεδομένα


Τιμή καυσίμου

Αποτέλεσμα


Κόστος ταξιδιού