» Κόστος καυσίμου


Αρχικά δεδομένα


Τιμή καυσίμου

Αποτέλεσμα


Κόστος ταξιδιού