» Zisk z prenájmu


Počáteční údaje


Nájom
Předpokládaná míra neobsazenosti
%
Hrubý efektivní příjem (roční)
Prevádzkové náklady (roční)
Čistý provozní výnos (roční)
Kupní cena nemovitného majetku

Následek


Zisk z prenájmu / Kapitalizačná sadzba
 %
Doba splatnosti
 roky