» Venit din chirie


Date inițiale


Valoare chirie
Rata medie de neocupare estimată
%
Venit brut efectiv (anual)
Cheltuieli operaționale (anual)
Venit net operațional (VNO) (anual)
Prețul de achiziție al proprietății

Rezultat


Randament chirie / Rată capitalizare
 %
Perioadă de rambursare
 Ani