» Čistá současná hodnota (NPV); index výnosnosti (PI)

Počáteční údajeDiskontní sazba  %
Lhůta  let

Rok Důchody Počáteční investice/
Výlohy
Čistý peněžní tok Diskontovaný peněžní tok

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

  Celkový důchod Celkové výlohy Celkový čistý příliv

Celkově

Následek


Čistá současná hodnota (NPV)
Index výnosnosti (PI)


\begin{align} NPV &=-C_{0}+\sum_{i=1}^{t}\frac {C_{i}}{(1+r)^{i}}\\ \\ PI &=\frac{\sum_{i=1}^{t}\frac {C_{i}}{(1+r)^{i}}}{C_{0}}\\ \end{align}


Rotate device!