» Nuomos pelningumo skaičiuoklė


Pirminiai duomenys


Nuoma
Laukiamas vidutinis neužimtumas
%
Efektyviosios bendrosios pajamos (per metus)
Operacinių išlaidų pokytis (per metus)
Veiklos pelnas (NOI) (per metus)
Nekilnojamojo turto kaina

Rezultatas


Nuomos pajamų grąža / Kapitalizacijos norma
 %
Atsipirkimo laikotarpis
 Metus