» Hyresavkastning


Indata


Hyresintäkter
Förväntad genomsnittlig vakans
%
Faktisk bruttointäkt (årlig)
Driftskostnader (årlig)
Nettointäkt från verksamhet (årlig)
Egendomens inköpspris

Resultat


Hyresavkastning / Kapitaliseringsgrad
 %
Återbetalningsperiod
 år