» Zisk z prenájmu


Počiatočné údaje


Nájom
Predpokladaná miera neobsadenosti
%
Hrubý efektívny príjem (Ročný)
Prevádzkové náklady (Ročný)
Čistý prevádzkový výnos (Ročný)
Kúpna cena nemovitného majetku

Následok


Zisk z prenájmu / Kapitalizačná sadzba
 %
Doba splatnosti
 Roky