» Leieavkastning


Indata


Leie
Forventet gjennomsnittlig ledighetsrate
%
Brutto effektiv inntekt (årlig)
Driftsutgifter (årlig)
Netto driftsinntekter (årlig)
Fast eiendom kjøpspris

Resultat


Leieavkastning / Kapitaliseringsfrekvens
 %
nedbetalingstid
 år