» Принос од најма


Иницијални подаци


Закуп
Очекивана просечна стопа попуњености капацитета
%
Бруто ефективни приход (годишњи)
Оперативни трошкови (годишњи)
Нето оперативини приход (годишњи)
Откупна цена имовине

Резултат


Принос од најма / Стопа капитализације
 %
Период поврата
 Годинама

Такодје погледајте: