» Prinos od najma


Inicijalni podaci


Zakup
Očekivana prosečna stopa popunjenosti kapaciteta
%
Bruto efektivni prihod (godišnji)
Operativni troškovi (godišnji)
Neto operativini prihod (godišnji)
Otkupna cena imovine

Rezultat


Prinos od najma / Stopa kapitalizacije
 %
Period povrata
 Godinama