» Sčítání, odčítání, násobení, dělení a krácení zlomků


Vložte čísla a jmenovatele, zvolte operaci.
Výsledek je vypočten, snížen (zjednodušen) a převeden do desítkové soustavy.


=

=

Rotate device!