» Sčítání, odčítání, násobení, dělení a krácení zlomků

Počáteční údaje


Vložte čísla a jmenovatele, zvolte operaci.
Výsledek je vypočten, snížen (zjednodušen) a převeden do desítkové soustavy.

=

=

 
Rotate device!