» Prinos iznajmljivanja


Početni podaci


Zakup
Očekivana prosječna stopa iskorištenosti kapaciteta
%
Bruto efektivni dohodak (godišnji)
Operativni troškovi (godišnji)
Neto operativni prihod (godišnji)
Otkupna cijena nekretnine

Rezultat


Prinos iznajmljivanja / Stopa kapitalizacije
 %
Period povratka
 Godinama