» Sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie krátenie zlomkov


Vložte čísla a menovateľa, zvoľte operáciu.

Výsledok je vypočítaný, znížený (zjednodušený) a prevedený do desiatkovej sústavy.


=

=

Rotate device!