Všetky kalkulačky » Sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie krátenie zlomkov

Vložte čísla a menovateľa, zvoľte operáciu.

Výsledok je vypočítaný, znížený (zjednodušený) a prevedený do desiatkovej sústavy.

=

Následok


=