» Kalkulačka investície do nehnuteľného majetku


Počiatočné údaje


Hrubý potenciálny príjem z nájomného (Ročný)
Predpokladaná miera neobsadenosti
%
Hrubý efektívny príjem (Ročný)
Prevádzkové náklady (Ročný)
Čistý prevádzkový výnos (Ročný)
Kúpna cena nemovitného majetku
Výška úveru
Termín úveru
Ročná úroková sadzba
 %
Cena úveru (Ročný)

Následok


Peňažný tok pred zdanením (CFBT)
Celkový pomer kapitalizácie
 %
Ocenenie správnosti kapitalizácie (ROE)
 %
Pomer pokrytie dlhov
 ×

Pozri tiež: