» Trudnoća


Inicijalni podaci Dan  Mesec dana  Godina
 Dan  Mesec dana  Godina
 Dan  Mesec dana  Godina

 Koliko sam nedelja trudna?
 Dan  Mesec dana  Godina
 Sedmice  Dani


 Test za trudnoću
 Dan  Mesec dana  Godina
 1. otkucaji srca
 Dan  Mesec dana  Godina
 2. trimestar počinje
 Dan  Mesec dana  Godina
 Pomeranje
 Dan  Mesec dana  Godina
 Održivost
 Dan  Mesec dana  Godina
 3. trimestar počinje
 Dan  Mesec dana  Godina

Takodje pogledajte: