» Costul mediu ponderat al capitalului


Date inițiale


Costul capitalurilor proprii (rE)
 %
Valoarea totală a capitalurilor proprii (E)
Costul datoriilor (rD)
 %
Datorie totală (D)
Impozit pe profit (t)
 %

Rezultat


Costul mediu ponderat al capitalului:
  %


Costul mediu ponderat al capitalului

\begin{align} WACC &=\frac{E}{D+E}\times r_{E}+\frac{D}{D+E}\times r_{D}\times (1-t)\\ \end{align}