» Vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC)

Indata


Kostnad av egenkapital (rE)
 %
Andel egenkapital (E)
Kostnad av gjeld (rD)
 %
Andel gjeld (D)
Selskapsskatt (t)
 %

Resultat


Vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC):
  %

 

Vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC)

\begin{align} WACC &=\frac{E}{D+E}\times r_{E}+\frac{D}{D+E}\times r_{D}\times (1-t)\\ \end{align}