» Kalkulator opłacalności inwestycji w nieruchomości


Wstępne dane


Potencjalny dochód z najmu brutto (rocznie)
Szacowany średni wskaźnik pustostanów
%
Efektywny dochód brutto (rocznie)
Koszty operacyjne (rocznie)
Dochód operacyjny netto (rocznie)
Cena zakupu nieruchomości
Kwota kredytu
Okres kredytowania
Roczna stopa procentowa
 %
Koszt kredytu (rocznie)

Wynik


Przepływ pieniądza przed opodatkowaniem (CFBT)
Łączny wskaźnik kapitalizacji
 %
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)
 %
Wskaźnik pokrycia zadłużenia
 ×