» Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Hesaplama


İlk Veri


Kira Potansiyel Brüt Geliri (yıllık)
Ortalama Beklenen Boşluk Oranı
%
Efektif Brüt Gelir (yıllık)
İşletme Giderleri (yıllık)
Net İşletme Geliri (yıllık)
Emlak Alım Fiyatı
İstenen Kredi Miktarı
Kredi Süreci
Yıllık Faiz Oranı
 %
(yıllık)

Sonuç


Vergi Öncesi Nakit Akışı
Toplam Kapitalizasyon Oranı
 %
Özkaynak Kapitalizasyon Oranı
 %
Borç Çevirme Kapasite Oranı
 ×