» Financiranje nekretnina: Investicijske nekretnine


Početni podaci


Bruto potencijalni prihod od najma (godišnji)
Očekivana prosječna stopa iskorištenosti kapaciteta
%
Bruto efektivni dohodak (godišnji)
Operativni troškovi (godišnji)
Neto operativni prihod (godišnji)
Otkupna cijena nekretnine
Iznos pozajmice
Trajanje zajma
Godišnja kamatna stopa
 %
Cijena zajma (godišnji)

Rezultat


Novčani tijek prije poreza (CFBT)
Ukupna stopa kapitalizacije
 %
Stopa kapitalizacije kapitala (ROE)
 %
Omjer pokrića duga
 ×