» Финансирање некретнине: Инвестиционе некретнине


Иницијални подаци


Бруто потенцијални приход од закупа (годишњи)
Очекивана просечна стопа попуњености капацитета
%
Бруто ефективни приход (годишњи)
Оперативни трошкови (годишњи)
Нето оперативини приход (годишњи)
Откупна цена имовине
Износ позајмице
Трајање позајмице
Годишња каматна стопа
 %
Цена позајмице (годишњи)

Резултат


Новчани ток пре опорезивања (CFBT)
Укупна стопа капитализације
 %
Стопа капитализације капитала (ROE)
 %
Коефицијент покривања дуга
 ×