» Kassaflöde för investeringsfastighet


Indata


Potentiell bruttohyresintäkt (årlig)
Förväntad genomsnittlig vakans
%
Faktisk bruttointäkt (årlig)
Driftskostnader (årlig)
Nettointäkt från verksamhet (årlig)
Egendomens inköpspris
Lånebelopp
Lånetiden
Årlig räntesats
 %
Lånekostnad (årlig)

Resultat


Kassaflöde före skatt (CFBT)
Sammanlagd kapitaliseringsgrad
 %
Kapitaliseringsgrad av eget kapital (ROE)
 %
Skuldtäckningsgrad
 ×

Se även: