» Vierkantsvergelijking


Oorspronkelijke gegevens


$$ax^{2}+bx+c=0$$


a=

b=

c=

$$x=\frac{-b\pm \sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}$$


x1=

x2=