» Αποτίμηση αποθέματος (με το μοντέλο DCF)

Αρχικά δεδομένα


Κέρδη ανά μετοχή (EPS)(τελευταίοι 12 μήνες)
Ποσοστό έκπτωσης / Ετήσια απόδοση του δείκτη αναφοράς της αγοράς
%

Προυποθέσεις

Αναμενόμενη ετήσια αύξηση των κερδών
% ...
…για το επόμενο
 Χρόνια ...
Αναμενόμενος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης μετά από ... χρόνια
%

Αποτέλεσμα


Αξία μετοχής