» Akcijos vertės nustatymas pagal diskontuotų pinigų srautų modelį

Pirminiai duomenys


Pelnas vienai akcijai (EPS) (paskutiniai 12 mėnesių)
Diskonto norma / Lyginamojo indekso metinė pelno norma
%

Augimo prielaidos

Laukiama metinė pelno augimo norma
% ...
 Metus ...
... tolesnis tikėtinas augimo tempas po ... metų
%

Rezultatas


Akcijos vertė