» Hodnocení stavu populace s modelem diskontovaného peněžního toka

Počáteční údaje


Zisk na akcii (EPS)(poslední 12 měsice)
Diskontní sazba / Roční výnos z tržní hodnoty (Rm)
%

Předpoklady

Předpokládaný roční růst zisku
% ...
 roky ...
Předpokládaný roční růst po ... letech
%

Následek


Hodnoty podílu