» İndirgenmiş (İskonto Edilmiş) Nakit Akımı Modeliyle Stokların Değerlendirilmesi

İlk Veri


Hisse Başına Kazanç (HBK)
İskonto Oranı / Beklenen Getirinin Piyasa Faiz Oranı (E(Rm))
%

Varsayımlar

Yıllık Beklenen Kazanç Büyümesi
% ...
 Yıl ...
Yıllık Beklenen Büyüme Oranı ... Yıl Sonra
%

Sonuç


Hisse değeri