» Procena vrednosti akcija (DCF metodom)

Inicijalni podaci


Zarada po akciji (EPS) (poslednjih 12 meseci)
Diskontna stopa / Godišnji povrat uporedjivanja tržišta
%

Preuzimanje duga

Očekivani godišnji rast zarada
% ...
... za sledeći
 Godinama ...
Očekivani godišnji rast nakon ... godina
%

Rezultat


Vrednost akcije