» Модель дисконтованого грошового потоку

Первинні дані


Прибуток на акцію (EPS)
Ставка дисконтування / Ставка доходу ринкового портфеля (E(Rm))
%

Припущення

% ...
 року ...
%

Результат


Вартість акцій