» Процена вредности акција (DCF методом)

Иницијални подаци


Зарада по акцији (EPS) (последњих 12 месеци)
Дисконтна стопа / Годишњи поврат упоредјивања тржишта
%

Преузимање дуга

Очекивани годишњи раст зарада
% ...
... за следећи
 Годинама ...
Очекивани годишњи раст након ... година
%

Резултат


Вредност акције