» Penilaian saham (dengan model DCF)

Data Awal


Perolehan per syer (EPS)(12 bulan terakhir)
Kadar Diskaun / Pulangan tahunan dijangka bagi tanda aras pasaran (Rm)
%

Andaian

Pertumbuhan perolehan tahunan yang dijangka
% ...
 Tahun ...
%

Hasil


Nilai syer