» Vnútorná norma výnosnosti (IRR)


Počiatočné údajePočet peňažných tokov

Čas
Horizon (roky)
Dôchodky Počiatočná investícia/
Výdavky
Čistý peňažný tok
  Celkový dôchodok Celkové výdavky Celkový čistý prílev
Celkovo

Následok


Internal Rate of Return (IRR)  %


$$NPV \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}\sum_{i=0}^{t}\frac {C_{i}}{(1+IRR)^{i}}\mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}0$$


Rotate device!