» Интерна стопа приноса (IRR)


Иницијални подациБрој новчаних токова

Временски хоризонт (Године) Уновчити Почетна инвестиција/
Исплата
Нето новчани ток
  Укупни прилив Укупни одлив Укупни нето ток
Укупно

Резултат


Internal Rate of Return (IRR)  %


$$NPV \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}\sum_{i=0}^{t}\frac {C_{i}}{(1+IRR)^{i}}\mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}0$$


Rotate device!