» Iekšējās peļņas likmes (IRR) Kalkulators


Sākotnējie datiNaudas plūsmasv skaits

Laiks
(gadi)
Naudas iekasēšana/iemaksa Sākotnējie ieguldījumi/
Naudas izņemšana
Neto naudas plūsma
  Kopējie ieņēmumi Kopējie izdevumi Kopējā neto plūsma
Kopā

Rezultāts


Internal Rate of Return (IRR)  %


$$NPV \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}\sum_{i=0}^{t}\frac {C_{i}}{(1+IRR)^{i}}\mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}0$$


Rotate device!