» Vnitřní norma výnosnosti (IRR)


Počáteční údajePočet peněžních toků

Čas
Horizon (roky)
Důchody Počáteční investice/
Výlohy
Čistý peněžní tok
  Celkový důchod Celkové výlohy Celkový čistý příliv
Celkově

Následek


Internal Rate of Return (IRR)  %


$$NPV \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}\sum_{i=0}^{t}\frac {C_{i}}{(1+IRR)^{i}}\mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}0$$


Rotate device!