» Čistá súčasná hodnota (NPV), index výnosnosti (PI)


Počiatočné údajeDiskontná sadzba  %
Lehota  Let

Rok Dôchodky Počiatočná investícia/
Výdavky
Čistý peňažný tok Diskontovaný peňažný tok

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

  Celkový dôchodok Celkové výdavky Celkový čistý prílev

Celkovo

Následok


Čistá súčasná hodnota (NPV)
Index výnosnosti (PI)


\begin{align} NPV &=-C_{0}+\sum_{i=1}^{t}\frac {C_{i}}{(1+r)^{i}}\\ \\ PI &=\frac{\sum_{i=1}^{t}\frac {C_{i}}{(1+r)^{i}}}{C_{0}}\\ \end{align}


Rotate device!